İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetimi

Enstitü Yönetimi

Prof. Dr. Hasan YETİM (Enstitü Müdürü) hyetim@gelisim.edu.tr

Öğr.Gör. Işık AKIN (Enstitü Müdür Yardımcısı) iakin@gelisim.edu.tr

Enstitü Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Mustafa Zahit SERARSLAN (Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi) mzserarslan@gelisim.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Yüksel BARUT (Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi) aybarut@gelisim.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ebru KARPUZOĞLU (Enstitü Yönetim Kurulu Üyesiekarpuzoglu@gelisim.edu.tr