Başvuru ve Kayıt İşlemleri

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

a. Yüksek lisans için Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı),

b. Doktora için yüksek lisans diploması (lisansla gelenler hariç), (Aslı),

c. Transkript (Not Dökümü) (Aslı),

d. Askerlik Durum Belgesi (Aslı),

e. Nüfus Cüzdan fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası yazılı),

f. Ödeme yapıldığına dair belge (Başvuru sırasında muhasebeden temin edilecektir),

g. Resim (4 adet vesikalık “4,5cm x 6cm”),

h. Görev Belgesi, (Kurum indiriminden yararlanmak üzere, çalıştığınız kurumdan alınacak resmi yazı),

i. Denklik ve/veya tanınırlık belgesi(Yabancı uyruklu adaylar için),

j. Aşağıdaki formların eksiksiz doldurulması gerekmektedir:

EVRAK TESLİM FORMU

KAYIT FORMU

ÖZGEÇMİŞ

k. ALES Belgesi (Sadece tezli Programlar için, Özel öğrenciler ve tezsiz yüksek lisans programlarında ALES belgesi şartı yoktur).

 

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi