Dersler ve Sınavlar İle İlgili Sık Sorulan Sorular

1-  Ders kaydı nasıl yapılır?

Ders kayıt işlemleri akademik  takvimde belirtilen süreler içerisinde OBİS (www.obis.gelisim.edu.tr)  üzerinden bizzat öğrenci tarafından yapılır.

2- OBİS üzerinden ders kaydını yapamıyorum, ne yapabilirim?

Herhangi bir problem olması durumunda  OBİS sayfanızdaki destek bağlantısı ile ilgili problemi Üniversitemiz BİM (bilgi işlem merkezi, mailto:bim@gelisim.edu.tr) birimine bildirebilirsiniz

3-  OBİS üzerinden ders kaydı yapacağım fakat kaldığım/başarısız olduğum dersler görünmüyor, onların yerine farklı  dersler alabilir miyim?

Dersin görünmemesi o dersin o öğretim yarıyılında açılmayacağını gösterir. Bu durumda yeni bir ders alabilirsiniz. Aksi durumda ilgili dersi almak zorundasınız.

4- Ders programını ve derslik yerini nasıl öğrenebilirim?

Öğrenci kayıt yaptırdığı derslerin programını OBİS üzerinden ve ayrıca ilgili fakülte Anabilim Dalı başkanlığından öğrenebilir.                                             

5- Ders saatlerini kendimiz belirleyebilir miyiz?

Ders programları birimler tarafından belirlendiği için değiştirilemez.

6- Kredim doldu fazla ders alabilir miyim?

Müfredat dışı ders alınamamaktadır. Ancak Müfredat dahilinde danışmanın önerisi üzerine fazladan ders alınabilir?

7- Kaç kredilik ders almam lazım?

Tezli Programlarda toplam 21 krediden az olmamak üzere en az yedi adet ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Ders sayısı ve kredi toplamı, ilgili enstitü kurulu kararı ile %50 oranında arttırılabilir.

Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam 30 krediden az olmamak üzere en az on adet ders ve en az bir proje çalışmasından oluşur. Ders sayısı ve kredi toplamı, ilgili enstitü kurulu kararı ile %50 oranında arttırılabilir.

8- Bir Dönemde en fazla kaç ders alabilirim?

Yüksek Lisans tezsiz öğrenciler bir dönemde en fazla 18 kredilik ders alabilir. Tezli öğrenciler ise 15 kredilik ders alabilir.

 

Not: Daha farklı sorularınız için Enstitü Öğrenci İşleri  ile irtibata geçiniz.

E-Posta : sabe@gelisim.edu.tr

Telefon 0 212 422 70 00 - 797