Yüksek Lisans Tezleri İle İlgili Sık Sorulan Sorular

1- Tez konumu ne zaman almalıyım ve bu amaçla hangi işlemleri yapmalıyız?

21 kredi ve seminerden başarılı olan öğrenciler bir sonraki dönemde Danışmanlarının ve Anabilim Dalı Başkanlığının da onayı ile Tez öneri formunu eksiksiz (3 nüsha) doldurarak biri danışmanına, diğer ikisi enstitü öğrenci işlerine teslim edecektir.

2- Tez Teslimi Nereye Yapılır?

Tez teslimi Enstitüdeki ilgili Öğrenci İşleri Bürosuna yapılır.

3- Tez konusu bildirimi nasıl yapılır?

Öğrenciler tez konu başlıklarını belirlemek zorundadırlar. Yüksek Lisans Programlarında tez konusu danışman atandıktan sonra üç ay içinde bildirilmelidir.

4- Tezimi en geç ve en erken ne zaman savunabilirim?

Yüksek Lisans Programları için tez konusu bildiriminizi yaptıktan sonra iki yarıyıl içinde tez savunma sınavı yapılır.

5- Proje ödevlerini öğrencilerin kendileri mi teslim ediyorlar? Projelerin son teslim tarihi ne zaman?           

Projeler öğrenciler tarafından teslim edilmektedir.   Akademik takvimdeki bütünleme sınavlarının son gününe kadar teslim edilebilir. Bu konuda güncel duyurular web sitesinde ve OBİS üzerinde duyurulmaktadır.                                              

6- Tez kaydımı nasıl yaptırabilirim? 

Kayıt işleri ile öğrenci işleri ilgilenmektedir. 

7- Tez danışmanımı değiştirmek istiyorum, ne yapabilirim?

  Enstitüye danışman değişikliğine dair dilekçe ile başvuru yapılmalıdırİlgili forma BURDAN erişebilirsiniz.

Md.24): Bir öğrencinin tez danışmanı, danışmanın başvurusu veya öğrencinin talebi üzerine Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

8- Ders döneminde tez alabilir miyim?

Üçüncü yarıyıldan itibaren alınabilmektedir.

9- Tezsiz programa kayıtlıyım, harç yatırdım ama ders kaydı yapmadım, ne olur?

Bir sonraki dönem tekrardan harç yatırılarak ders kaydı yapılması gerekmektedir.

10- Tezimi danışman incelemesinden sonra tez teslim formu ile Enstitüye teslim ettim. Enstitüde hangi işlemlerden geçmektedir?

İntihal programı ile incelemeden geçmektedir.

11- İntihal incelemesinden yüksek çıktı: Ne yapmalıyım?

Tez yazımında atıf ilkelerine uyulması oranı azaltacaktır.  Kaynak gösterilse bile aynen aktarmaların çokluğu oranı yükseltmektedir.  Bu tez Cümlenin ya da ibarenin kendisi alınarak değil teyit eden (ya da farklı, ters)tez yazarının kendi cümleleri ile fikri/yorumu/ yapılan kıyası ya da vurguyu söylemesi icap eder. 

12- Tez jürisi nasıl belirlenmektedir?

Yönetim Kurulu tarafından Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi alınarak Tez Jürisi Belirlenir. Yüksek Lisans Tez Savunması için 3’ü Asil 2’si yedek olmak üzere( Asil ve Yedeklerden biri Üniversite Dışından) belirlenir.

13- Tezsiz Yüksek Lisanstan Tezli Yüksek Lisansa geçiş var mı?

Tezsiz Yüksek Lisanstan Tezli Yüksek Lisansa Dönem başında belirlenen kontenjanlar dâhilinde genel not ortalaması 3.00 ‘a eşit ve büyük olan ayrıca Tezli Yüksek Lisansa kayıt için gereken ALES şartını sağlayan adaylar dilekçe ile akademik takvimde belirtilen sürelerde öğrenci işlerine müracaat edebilir ve yönetim kurulu kararı ile Tezliye geçen öğrenciler web sayfasından veya OBIS üzerinden sonuçları takip edebilir.

14- Tezli yüksek Lisansı bitiremeyen bir öğrenci tezsiz yüksek lisans diploması alabilir mi?

Tezsiz yüksek lisansı mezuniyet şartı olan 10 ders ve projeyi tamamlayan öğrenciler Tezsiz Yüksek Lisans diplomasını almaya hak kazanırlar.

 

Not: Daha farklı sorularınız için Enstitü Öğrenci İşleri  ile irtibata geçiniz.

E-Posta : sabe@gelisim.edu.tr

Telefon 0 212 422 70 00 - 797