Sınav Sistemi İle İlgili Sık Sorulan Sorular

1-  Sınav saatlerinde değişiklik yapabilir miyim?

Sınav tarihleri en az bir ay öncesinden Enstitü tarafından belirlenmekte ve sistemde ilan edilmektedir.  Sınavlar belirtilen gün ve saatte yapılır. İdarenin bilgisi dışında sınav gün, saat ve yeri değiştirilmez.

2- Sınavlarda,   öğrencilerin kendi istekleri doğrultusunda salonlara yerleşmelerine izin verebilir mi?

Hayır.  İlgili ders hocası gerekiyorsa öğrenci sayısına göre bir yerleşme planı hazırlayıp bu durumu ilan edebilir. 

3-  Sınav sırasında öğrencilere kimlik kontrolleri   yapılması gerekli mi?

Evet. Sınavlarda öğrencilerin kopya girişimlerini önlemek amacıyla mümkünse farklı gruplarda soru kâğıtları hazırlanır.  Gerekli hallerde cep telefonlarının kapalı tutulması ve uygun şekilde toplanması sağlanır.  

4- Soru kâğıtlarında notların belirtilmesi ve cevap kâğıdı hazırlanması zorunlu mu?

Zorunludur.  Soruların, 100 tam puan üzerinden, puan değerleri belirtilmeli ve cevap kâğıtları için gerekli açıklamalar bulunmalıdır. Soru kâğıtlarında dersin sorumlu öğretim elemanının Adı, Soyadı ve İmzası belirtilmelidir.

5-Sınav sonunda gözetmenlerin sınav kâğıtlarını saymaları ve yoklama listesindeki imza sayısı ile karşılaştırmaları zorunlu mudur?

Evet.  Eksik sınav kâğıdı olması halinde durum bir tutanak ile idareye bildirilmelidir. 

6- Sınav notunun kâğıda işlenmesi nasıl olmalıdır?

Tükenmez kalemle rakam ve el yazısı ile yazdıktan sonra sınav kâğıdını imzalanmalıdır. Sınav kağıdı üzerinde not değişikliği yaptığınızda, yapılan her türlü not değişikliğini rakam ve yazı ile yazarak paraflanması gerekir,  Sınav notlarının PERSİS’e girilmesi ve değişikliklerin kaydet butonu ile onay verilmesi zorunludur.

7- Sınav kâğıtları cevap anahtarı ve tutanağı hocada ne süre kalabilir?

Sınav, cevap anahtarı ile sınav tutanağını, sınava giren öğrencilerin imzalarını içeren sınav (yoklama) listesini, Kurum tarafından belirlenen zarf içerisinde Enstitü Öğrenci İşlerine şahsen teslim edilir. Hocada kalmaz. Sınav zarfını eksiksiz teslim ettikten sonra, sınav notlarının Öğrenci İşleri tarafından ilan edilmesi sonucu sistemden not çıktısını alarak, teslim tutanağı yetkili kişi ile birlikte imzalanmalıdır.

Öğretim elamanının sınav notlarını sınavdan iki hafta içinde ilanı zorunludur. Not ilanı öğrenci işlerince yapılmaktadır. Sonra notlar Öğrenci İşleri tarafından öğrencilere aktif hale getirilir.

8-  Vize sınavına mazeretimden dolayı giremediğim takdirde ne yapmalıyım?

Mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere, mazeretlerini belirten evraklar ile 7 gün içerisinde Enstitü öğrenci işlerine başvurdukları takdirde, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla giremedikleri sınavların yerine mazeret sınavı hakkı verilebilir.

9-  Vize sınavına giremediğim takdirde, Final/Bütünleme sınavlarına katılabilir miyim?

Vize sınavına girmeyen öğrenci Final/Bütünleme sınavlarına girebilmektedir.

10- Vize ve Final/Bütünleme not ağırlıkları ve Başarı notu aralığı nedir?

Vize sınavının %40’ı ve Final (Bütünleme) notunun %60’ı alınarak Başarı notu hesaplanır. Başarı notu

Başarı Notu          Katsayı           Başarı Puanı      Durum

AA                         4.00                 90-100                    BAŞARILI

BA                         3.50                 85-89                      BAŞARILI           

BB                         3.00                 75-84                      BAŞARILI

CB                         2.50                 65-74                      BAŞARILI

CC                         2.00                 60-64                      BAŞARISIZ

DC                         1.50                 50-59                      BAŞARISIZ

DD                         1.00                 45-49                      BAŞARISIZ

FD                         0.50                 40-44                      BAŞARISIZ         

FF                          0.00                 00-39                      BAŞARISIZ

 

Başarı notunun hesaplanabilmesi için Final ve Bütünleme sınavı notları asgari 50 olmalıdır.

11- Final Sınavlarına mazeretimden dolayı giremedim. Mazeret Hakkım var mı?   

 Final (yarıyıl sonu)  sınavlarında mazeret sınav hakkı yoktur.

12- Başarı notumun hesaplanabilmesi için Dönem sınavından en az kaç almalıyım?

Dönem sonu sınavlarında, Lisansüstü Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince; öğrencilerin bir dersten başarılı olmaları için final sınavından en az 50 puan almaları zorunludur. Dönem sonu sınavından 50 puanın altında alınan ders için sistem “FF” notu işleyecektir.

13-İlgili öğretim elemanı mazeretinden dolayı gelemediği takdirde ne yapmalıdır?

Bu durumda SMS yoluyla duyuru yapılabilir. Öğretim elemanı bu durumlarda öğrenci işlerine bilgi verecek. Öğrenci işleri E-posta yolu ile veya dilekçe yolu  (örneğin Öğretim elemanı dilekçe ile idareye mazeretini bildirecektir).

14- Vize sınavına mazeretimden dolayı giremedim. Ne yapmalıyım?

Sınav tarihinden itibaren en geç 1 hafta içerisinde mazeretinizi belirten bir belge ile mazeret sınavı dilekçesini doldurarak şahsen elden öğrenci işlerine müracaat etmeniz gerekmektedir.

Not: Daha farklı sorularınız için Enstitü Öğrenci İşleri  ile irtibata geçiniz.

E-Posta : sabe@gelisim.edu.tr

Telefon 0 212 422 70 00 - 797