Öğrenci için gerekli dilekçe ve formlar

Tezli / Tezsiz programlar arası geçiş başvuru dilekçesi için tıklayınız

Yüksek Lisans Tez konu değişikliği dilekçesi için tıklayınız.

Sınav notunuza itiraz dilekçesi için tıklayınız.

Özel öğrenci ders alma dilekçesi için tıklayınız.

Mazeret sınavına başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Kayıt sildirme başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Kayıt dondurma başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Ders ekleme / bırakma başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Tez / Proje Danışmanı değişikliği başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Yüksek Lisans Tez öneri başvuru formu için tıklayınız.

Yabancı Uyruklu ve denklik belgesi olmayan adayların kayıt talep belgesi için tıklayınız. 

Yüksek Lisans Tez jürisi belirleme formunu indirmek için tıklayınız. 

Yüksek Lisans Tez Danışmanı onay formunu indirmek için tıklayınız

Ders muafiyet talep dilekçesini indirmek için tıklayınız. 

Etik Kurulu Onayı başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Tez Danışmanı Talep Formu için tıklayınız

Bitirme Projesi Onay Formu tıklayınz.