Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek LisansProgramı

İGÜ Sağlık Bilimleri Yüksekokulunun  başvurusu Yüksek Öğretim Kurulunun  22.06.2016 tarihli onayı ile   kabul edildi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik  Yüksek Lisans  (Tezsiz)  Programına kayıtlar başladı.

  Sağlık Bilimleri  Enstitüsü Müdürü Osman Çakmak,  2016-2017 öğretim yılında faaliyete başlayacak program hakkında şu bilgileri verdi:

Programda  üst düzey bilgi ve beceri ile donatılmış beslenme bilimcilerinin yetiştirilmesi  amaçlanmaktadır.     Bu programın uygulanması ile beslenme ve diyetisyenlik mesleği için gerekli ilke, kavram, bilgi ve beceriler  ileri seviyede kazanılacaktır.  

Bu bilim dalın  besin   türlerini, miktarlarını, özelliklerini, biyokimyasal ve fizyolojik süreçler besinlerin bileşimini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, üretimden tüketime  tüm safhalarda besinlere uygulanan işlemleri inceler.  Ayrıca bu işlemlerin besin ögelerine etkilerini ve  bunların yanında çeşitli yollarla besine bulaşarak besin kirliliğine neden olan bileşenleri  de inceleyen bilim dalıdır.

Yüksek Lisans eğitiminin amacının ilgili sahada uzmanlaşmayı hedeflediğinin dikkate çeken Osman Çakmak bu dalda uzmanlaşan kişiler beslenme alışkanlıklarını değerlendirebilmekte;   onlara uygun diyet tedavisini belirleyebilmekte ve  uygulayabilmekte;   beslenme plan ve politikaları üretir hale gelmektedir.  Alınan bilimle hayat boyu   sağlığın korunması için gerekli ileri düzeyde bilgi üretmeyi, araştırma ve uygulamalar yapmayı ve bu çerçevede akademik bakış açısına sahip olmaktadır.

Osman Çakmak bu daldan  mezunlar hangi iş alanında istihdam olabilirler sorusuna ise şu cevabı verdi:   Mezunlar   yataklı tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı bakımevleri, ana-çocuk sağlığı, toplum sağlığı, özel diyet polikliniklerinde, araştırıcı, eğitici ve tedavi edici olarak hizmet vermektedirler. Ayrıca mezunlar;  akademisyenliğn yanısıra diğer toplu beslenme yapılan kurumlarda, besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında, yönetici, araştırıcı ve eğitici olarak da çalışabilmektedirler.

Osman Çakmak   Beslenme  ve Diyetetik  Anabilim Dalında  verilecek Lisansüstü eğitimin ana hedeflerini ve  temellerini ise şu şekilde özetledi.

 
1. Değişen hayat şartlarına  uygun, sağlıklı beslenme  prensiplerinin kavranılması ve  hastalıkları önleyici besinlerin tanınması,    tedavide etkin olan besin özelliği taşıyan ve/veya taşımayan diyet faktörlerinin  fonksiyonlarının bilinmesi.      

2. Üretim-tüketim zincirindeki tüm aşamalarda, besinlerde oluşan değişiklikler ile bunların insan vücudundaki metabolik etkile ve safhaların öğrenilmesi.

3. Sağlıklı beslenmeye ve özel amaçlara yönelik, çevreye uyumlu besinler geliştirilmesi ve bunların doğru kullanılmasına  

4. Proje ve  tez  araştırma konuları ise daha ziyade toplumun besin tüketim durumunun belirlenmesine  yönelik çalışmalar olacaktır. Sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesidir.  Ülkenin temel beslenme plan ve politikalarının belirlenmesine ve uygulanmasına  yardımcı olacak sonuçlar çıkacaktır. 2. Besin seçimindeki fizyolojik, psikolojik, ekonomik ve sosyolojik faktörleri belirlenmesi  ve buna yönelik araştırmaların  yapılması…

5. Bunların yanında  geleneksel  ve kültürel değerlerimiz içinde beslenme – sağlık ilişkisi ve    helal gıda   konuları da verilen eğitimler içinde yer alacaktır.

Sonuç olarak,  bu eğitimle;  besini ve beslenmeyi  bilimsel temelleri ile  bilen, besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştıran, var olan besin kaynaklarını ekonomik,  sağlık ve hijyen kaidelerine uygun olarak kullanılmasını sağlayan  meslek erbabları  yetişecektir.   Aynı zamanda   bu eğitim, hastalıklarda ve diğer özel durumlarda tıbbi ve cerrahi tedavilere uygun beslenme programı planlayan/belirleyen  yetkinlikte uzmanların yetişmesini sağlayacaktır.

Programa sadece Beslenme Diyetetik bölümü mezunlarını değil, yakın bölüm mezunlarını da kabul edeceğiz.    

Erken kayıt indirimlerimiz devam etmektedir.

Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalında Ders verecek öğretim üyeleri: 

Prof. Dr. Mustafa NİZAMLIOĞLU

Prof. Dr. Osman ÇAKMAK

Yrd. Doç. Dr. Başak Gökçe ÇÖL

Yrd. Doç. Dr. Halime Pulat DEMİR

Yrd. Doç. Dr. S. Arda ÖZTÜRKCAN

Yrd. Doç. Dr. Yonca SEVİM

Yrd. Doç. Dr. Adnan TEPE

Yrd. Doç. Dr. Çağla ÖZER