Spor Yönetimi Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Spor Yönetimi Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programı Üniversite Rektörlüğü'müzün/Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'müzün başvurusu ve Yükseköğretim Kurulu'nun 22.06.2016 tarihli onayı ile açıldı.

Programla ilgili bilgi veren Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Zahit SERARSLAN, doğrudan öğrenci kabul edecekleri lisans birimlerini; beden eğitimi ve spor yüksekokulları,  beden eğitimi ve spor bölümü, işletme ve yönetim bilimleri ile ilgili bölümlerinden mezun olanlar şeklinde sıraladı. Diğer lisans programlarından mezun öğrencilerin müracaatları, Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığının uygun gördüğü Bilimsel Hazırlık derslerini almak  şartı ile kabul edileceğini ifade etti.

     Doç. Dr. M. Zahit SERARSLAN, yürütülmesi planlanan müfredatı hakkında şunları söyledi:  "Enstitü Bünyesinde açılan Spor Yönetim Bilimleri yüksek lisans programında, spor bilimcisi, beden eğitimi öğretmeni, antrenör ve farklı disiplinlerde yer alan uzmanların içinde yer alacakları bir yapı içinde eğitim alabilmeleri için geliştirilmiştir. Lisansüstü ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersleri içermektedir. Zorunlu derslere ek olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler ile programa çok yönlü bir özellik katılmaktadır. Böylece, Beden Eğitimi ve Spor lisansüstü eğitimi, sporda yönetim ve organizasyon, spor pazarlama alanı, sporda insan kaynakları yönetimi, spor psikolojisi, medya ortamında spor ve farklı organizasyonlar içinde sporun kullanımına yönelik uygulanabilecek araştırma modellerini de kapsam dâhiline almaktadır. Bu kapsamda örgütsel davranış, rekreasyon, yönetim ve organizasyon vb. kavramları ve bu kavramlara ilişkin uygulama modelleri çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda bilimsel araştırmalar baz alınarak sunulmaktadır.”

     Spor Yönetimi Yüksek Lisans programında, Yönetici eğitiminin gerekliliğini tartışmaktan çok yöneticilerin daha iyi nasıl yetiştirilebilecekleri yollarının aradıklarını belirten Serarslan, sporun kendine has yapısı, işleyişi ve bu alanda görülen hızlı değişme ve gelişmelere ayak uydurabilecek yeterli kapasite ve sayıda spor yöneticisine ihtiyacın giderek  arttığına dikkat çekerek sözlerini sürdürdü:  “Bilim ve teknik alanındaki hızlı gelişmeler, insanları bu gelişmeleri yakından izlemeye zorlamaktadır. İyi bir eğitim görmüş insanların bile edindikleri bilgiler bütün ömürleri boyunca yeterli olmamaktadır. Başarı için sürekli bir biçimde yenilikleri, değişiklikleri ve gelişmeleri izleme zorunluluğu bulunmaktadır.”