Sağlık Bilimleri Enstitüsü


 Kesin Kayıt İşlemleriBaşvuru ve Kayıt İşlemleri

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

aYüksek lisans için Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı),

bDoktora için yüksek lisans diploması (lisansla gelenler hariç), (Aslı),

c. Transkript (Not Dökümü) (Aslı),

d. Askerlik Durum Belgesi (Aslı),

e. Nüfus Cüzdan fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası yazılı),

fÖdeme yapıldığına dair belge (Başvuru sırasında muhasebeden temin edilecektir),

g. Resim (4 adet vesikalık “4,5cm x 6cm”),

h. Görev Belgesi, (Kurum indiriminden yararlanmak üzere, çalıştığınız kurumdan alınacak resmi yazı),

i. Denklik ve/veya tanınırlık belgesi(Yabancı uyruklu adaylar için),

j. Aşağıdaki formların eksiksiz doldurulması gerekmektedir:
Yabancı Uyruklu Öğrencilerden İstenen Belgeler
a. Türkçe yürütülen lisansüstü programlara başlayabilmesi için üniversitelerin dil merkezleri veya TÖMER tarafından yapılan Türkçe sınavlarından C1 seviyesinde puan alarak başarılı olmaları gerekir.
b. YÖK Denklik Belgesi (Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan öğrenci adaylarından istenir.)
c. Lisans Diploma ve Transkript belgesinin noter onaylı Türkçe tercümesi.
d. Pasaport
e. İkamet Tezkeresi
f. Fotoğraf ( 4 adet vesikalık)

EvrakTeslim Formu İçinTıklayınız

Öz Geçmiş ve Kayıt Formu İçin Tıklayınız

İkamet Beyan Formu İçin Tıklayınız

k. ALES Belgesi (Sadece tezli Programlar için, Özel öğrenciler ve tezsiz yüksek lisans programlarında ALES belgesi şartı yoktur).