Sağlık Bilimleri Enstitüsü


 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Eğitim Başvuruları


2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Eğitim Başvuruları
BAŞVURU KOŞULLARI

Kayıt Başvuru Tarihleri:

Adayların 02 Temmuz 2018 – 22 Eylül 2018 tarihleri arasında Kesin Kayıt İşlemleri bölümündeki evraklar ile birlikte şahsen veya noter vekili aracılığıyla başvurarak kayıtlarını onaylatmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ BAŞVURU ŞARTLARI:
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığının 11.06.2018 tarih  82444403-200-E.41885 sayılı yazısıyla, Danıştay 8. Dairesinin 22/02/2018 tarih ve 2017/7352 esas numaralı kararı gereği, “27.09.2017 tarihinden önce yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl süre ile geçerli” kabul edileceği bildirilmiştir.  
Bu nedenle Enstitümüz lisansüstü programları 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü giriş sınavlarına katılmak için yapılan başvurularda;
27.09.2017 tarihinden önce yapılan ALES sınavlarına ilişkin olan sonuç belgelerinin geçerliliğinin Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığının yukarıda belirtilen kararı doğrultusunda değerlendirileceği,
Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığının yukarıda belirtilen kararı doğrultusunda geçerli ALES sonuç belgesi sunmadığı tespit edilenlerin giriş sınavlarına katılamayacağı ve haklarında kayıt işlemi yapılmasının hukuken mümkün olmadığı, önemle duyurulur.
Tezli Yüksek Lisans müracaatları için başvuru tarihi itibariyle son 3 yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT(450) veya GRE (610)’den eşdeğer puan alması gereklidir. (2015 Sonbahar dönemi ve sonrasında alınan ALES puanları geçerlidir. Tezsiz Yüksek Lisans müracaatları için ALES puanı aranmayacaktır.
Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlar için Yüksek lisans ve doktora programları için denklik ve/veya tanınırlık belgesi; Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabulleri için denklik belgesi istenmez. Başvuru sahipleri lisans ya da yüksek lisans diploması aldıkları kurumların Yükseköğretim Kurulunca tanınırlığı ve almış oldukları eğitim ve derecenin başvuru yaptıkları yüksek lisans ve doktora programları için yeterli olup olmadığı konusunda Yükseköğretim Kurulunun ilgili biriminden yazılı onay alırlar.
BAŞVURU VE KAYIT İŞLEMLERİ
 KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
a. Yüksek lisans için Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi, (Aslı)
b. Doktora için yüksek lisans ve lisans diploması,  (Aslı)
c. Transkript, (Not Dökümü) (Aslı)
d. Askerlik Durum Belgesi, (Aslı) (Askerliğini yapmış olanlar için e-devletten alınan belge kabul edilmektedir. Askerliğini yapmamış olan öğrenci adaylarının askerlik şubelerinden son 6 ay içinde alınmış durum belgesi getirmeleri gerekir.)
e. Nüfus Cüzdan fotokopisi, (T.C. Kimlik Numarası yazılı).
f. Ödeme yapıldığına dair belge, (Başvuru sırasında muhasebeden temin edilecektir.)
g. Fotoğraf, (4 adet vesikalık)
h. ALES Belgesi, (Sadece tezli yüksek lisans ve doktora programları için aranır. Özel öğrenciler ve tezsiz yüksek lisans programlarında ALES belgesi şartı yoktur).
i. Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL, YDS, ÜDS veya eşdeğeri)  sınav belgesi.  Yabancı Dil Sınavlarından YÖKDİL, KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS gibi sınavlar için 'sınavın yapıldığı tarihten itibaren' 5 yıl geçerlidir.
.j.YÖK Denklik Belgesi (Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan öğrenci adaylarından istenir.)

EvrakTeslim Formu İçinTıklayınız

Öz Geçmiş ve Kayıt Formu İçin Tıklayınız

İkamet Beyan Formu İçin Tıklayınız


Yabancı Uyruklu Öğrencilerden İstenen Belgeler
 
a. Türkçe yürütülen lisansüstü programlara başlayabilmesi için üniversitelerin dil merkezleri veya TÖMER tarafından yapılan Türkçe sınavlarından C1 seviyesinde puan alarak başarılı olmaları gerekir.
b. YÖK Denklik Belgesi (Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan öğrenci adaylarından istenir.)
c. Lisans Diploma ve Transkript belgesinin noter onaylı Türkçe tercümesi.
d. Pasaport
e. İkamet Tezkeresi
f. Fotoğraf ( 4 adet vesikalık)
YÜKSEK LİSANS PROGRAM ÜCRETLERİ 
 
Programın Adı Durumu 2018-2019 Güz Dönemi Ücretler
Hareket ve Antrenman Bilimleri YL Tezli 18.000
Tezsiz 13.000
Spor Yönetimi YL Tezli 18.000
Tezsiz 13.000
Beslenme ve Diyetetik YL Tezsiz 18.000
Yüksek Lisans özel öğrenci ders başı ücreti 1.500 tl’dir.
Yüksek lisansta tez uzatma ücreti 1.200 tl, proje uzatma ücreti 900 tl’dir.
Yüksek lisansta programlarında uygulanan bilimsel hazırlık ders başı ücreti 300 tl’dir.
Tezli/Tezsiz programlar arası geçiş ücreti 5.000 tl’dir.
Yüksek lisansta ders uzatılması durumunda ders sayısına göre dönem başı ücret 900 tl alınır.
Kayıt dondurmada dönem ücretinin % 25 i ödenir. (örn; tezsiz programda eğitim süresi 3 dönemdir. 6.000 tl ye kayıt olan birinin dönem ücreti 2.000 tl ye gelir. Bu ücretin % 25 i yani 500 tl kayıt dondurma ücretidir.)
Lisansüstü programlara kesin kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ders seçme dönemi sonuna kadar kaydını sildiren öğrencilere kayıt ücreti iade edilir. Bu sürenin dışında kayıt sildiren öğrencilere içinde bulunulan yarıyıla ve eğitim-öğretim aldığı yarıyıllara ait ücret iade edilmez.
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA UYGULANAN İNDİRİM ORANLARI
Yüksek Lisans Programlarında Uygulanan İndirimler  
.         Ales 80 puan ve üzeri % 30
·         İGÜ Ön Lisans mezunu % 40
·         İGÜ Lisans mezunu % 50
·         İGÜ Ön Lisans + Lisans mezunu % 35
·         İGÜ Personeli (tam zamanlı) % 50
·         İGÜ Personel eşi ve çocuğu % 30
Erken Kayıt İndirim Oranları 
 
Durumu
 
02-30 Temmuz
 
01-31 Ağustos 
 
01-22 Eylül
Tezli % 30 % 25 % 20
Tezsiz % 40 % 35 % 30