Sağlık Bilimleri Enstitüsü


 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Eğitim Başvuruları


2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Eğitim Başvuruları
BAŞVURU KOŞULLARI

Kayıt Başvuru Tarihleri:

Adayların 01 Aralık 2018 – 06 Şubat 2019 tarihleri arasında Kesin Kayıt İşlemleri bölümündeki evraklar ile birlikte şahsen veya noter vekili aracılığıyla başvurarak kayıtlarını onaylatmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ BAŞVURU ŞARTLARI:
 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığının 11.06.2018 tarih  82444403-200-E.41885 sayılı yazısıyla, Danıştay 8. Dairesinin 22/02/2018 tarih ve 2017/7352 esas numaralı kararı gereği, “27.09.2017 tarihinden önce yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl süre ile geçerli” kabul edileceği bildirilmiştir.  
Bu nedenle Enstitümüz lisansüstü programları 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü giriş sınavlarına katılmak için yapılan başvurularda;
27.09.2017 tarihinden önce yapılan ALES sınavlarına ilişkin olan sonuç belgelerinin geçerliliğinin Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığının yukarıda belirtilen kararı doğrultusunda değerlendirileceği,
Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığının yukarıda belirtilen kararı doğrultusunda geçerli ALES sonuç belgesi sunmadığı tespit edilenlerin giriş sınavlarına katılamayacağı ve haklarında kayıt işlemi yapılmasının hukuken mümkün olmadığı, önemle duyurulur.
Tezli Yüksek Lisans müracaatları için başvuru tarihi itibariyle son 3 yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT(450) veya GRE (610)’den eşdeğer puan alması gereklidir. (2015 Sonbahar dönemi ve sonrasında alınan ALES puanları geçerlidir. Tezsiz Yüksek Lisans müracaatları için ALES puanı aranmayacaktır.

Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlar için Yüksek lisans ve doktora programları için denklik ve/veya tanınırlık belgesi; Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabulleri için denklik belgesi istenmez. Başvuru sahipleri lisans ya da yüksek lisans diploması aldıkları kurumların Yükseköğretim Kurulunca tanınırlığı ve almış oldukları eğitim ve derecenin başvuru yaptıkları yüksek lisans ve doktora programları için yeterli olup olmadığı konusunda Yükseköğretim Kurulunun ilgili biriminden yazılı onay alırlar.

BAŞVURU VE KAYIT İŞLEMLERİ

 KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
a. Yüksek lisans için Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi, (Aslı)
b. Doktora için yüksek lisans ve lisans diploması,  (Aslı)
c. Transkript, (Not Dökümü) (Aslı)
d. Askerlik Durum Belgesi, (Aslı) (Askerliğini yapmış olanlar için e-devletten alınan belge kabul edilmektedir. Askerliğini yapmamış olan öğrenci adaylarının askerlik şubelerinden son 6 ay içinde alınmış durum belgesi getirmeleri gerekir.)
e. Nüfus Cüzdan fotokopisi, (T.C. Kimlik Numarası yazılı).
f. Ödeme yapıldığına dair belge, (Başvuru sırasında muhasebeden temin edilecektir.)
g. Fotoğraf, (4 adet vesikalık)
h. ALES Belgesi, (Sadece tezli yüksek lisans ve doktora programları için aranır. Özel öğrenciler ve tezsiz yüksek lisans programlarında ALES belgesi şartı yoktur).
.j.YÖK Denklik Belgesi (Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan öğrenci adaylarından istenir.)

EvrakTeslim Formu İçinTıklayınız

Öz Geçmiş ve Kayıt Formu İçin Tıklayınız

İkamet Beyan Formu İçin Tıklayınız
 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerden İstenen Belgeler
 
a. Türkçe yürütülen lisansüstü programlara başlayabilmesi için üniversitelerin dil merkezleri veya TÖMER tarafından yapılan Türkçe sınavlarından C1 seviyesinde puan alarak başarılı olmaları gerekir.
b. YÖK Denklik Belgesi (Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan öğrenci adaylarından istenir.)
c. Lisans Diploma ve Transkript belgesinin noter onaylı Türkçe tercümesi.
d. Pasaport
e. İkamet Tezkeresi
f. Fotoğraf ( 4 adet vesikalık)


Haberler

Tüm Haberler